Cuộc thi sáng tác video clip bằng Tiếng Anh “My PPA” của Khóa 3 hệ Tư pháp hình sự

Đây là cuộc thi sáng tác video clip bằng Tiếng Anh “My PPA” do CLB Tiếng Anh Học viện tổ chức nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên tìm hiểu truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện, cũng như đẩy mạnh phong trào học tập tiếng Anh của học viên Nhà trường.

Đã xem:5470

Thư viện video khác