Điểm chuẩn các trường Công an như thế nào?

Năm nay đề thi khó, phổ điểm một số môn thấp nên điểm đầu vào một số trường Đại học, đặc biệt là những trường Top đầu đã giảm so với năm 2017. Còn các trường khối Công an, năm nay điểm chuẩn đầu vào như thế nào?

Đã xem:22726

Thư viện video khác