Điển hình tiên tiến thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy tại Học viện CSND

Chiều nay (30/3), Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018. Từ năm 2013 đến nay, Học viện đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và công tác chuyên môn gắn với các khẩu hiệu hành động hằng năm của Học viện. Nguồn: ANTV

Đã xem:5818

Thư viện video khác