Học viện Chính trị CAND và Học viện CSND ký quy chế phối hợp

Ngày 01/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND và Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của 2 Học viện.

Đã xem:4823

Thư viện video khác