Học viện CSND khai giảng khóa 2 chuyên ngành Tư pháp hình sự

Ngày 9 tháng 12, Học viện Cảnh sát nhân dân đã khai giảng khóa 2 hệ Đại học tập trung chuyên ngành Tư pháp hình sự, năm 2015 - 2016. Khóa 2 chuyên ngành tư pháp hình sự đã được Học viện Cảnh sát nhân dân chiêu sinh từ kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2015 với chỉ tiêu tuyển sinh 289 học viên.

Đã xem:4876

Thư viện video khác