Học viên Học viện CSND đi thực hành tại cơ sở

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Học viện CSND đã tổ chức lễ xuất quân, đưa học viên đi địa bàn, thực hành chính trị - xã hội tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho 316 sinh viên Khóa 1 - chuyên ngành Tư pháp hình sự. Đợt thực tế chính trị xã hội diễn ra từ ngày 7/3 đến 21/3/2016, nhằm củng cố nhận thức của học viên, giúp cho học viên có điều kiện áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, thông qua việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội tại cộng đồng.

Đã xem:4881

Thư viện video khác