Hội thảo quốc tế đào tạo cảnh sát trong bối cảnh mới

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế: Đào tạo cảnh sát trong bối cảnh mới - kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế. Nguồn: ANTV

Đã xem:6081

Thư viện video khác