Hội thảo về tập huấn đầu khóa với học viên CAND

Ngày 17/4. tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học về công tác tập huấn đầu khóa đối với học viên Công an nhân dân. Chương trình tập huấn đầu khóa cho học viên CAND gồm những nội dung: Điều lệnh nội vụ CAND, điều lệnh CAND, võ tổng hợp CAND, quá trình tập huấn đầu khóa đồng thời cũng là quá trình hoàn thiện kỹ năng chỉ huy cho các học viên. Đây là chương trình rất cần thiết, giúp các học viên tiếp cận, làm quen và thực hiện đúng tác phong, điều lệnh CAND.

Đã xem:5237

Thư viện video khác