Kết quả huấn luyện sinh viên đầu khóa của Học viện CSND

Ngày 13/4, Học viện CSND đã tổ chức Lễ tổng kết công tác huấn luyện đầu khóa cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa D42. Sau 06 tháng huấn luyện, 99,6% sinh viên đạt yêu cầu đối với kết quả kiểm tra, đánh giá huấn luyện điều lệnh CAND; 100% đạt yêu cầu đối với kết quả kiểm tra, đánh giá huấn luyện võ thuật CAND.

Đã xem:6462

Thư viện video khác