Khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bằng tiếng Anh lần thứ nhất tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Ngày 19/4/2017, Học viện CSND đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi bằng tiếng Anh lần thứ nhất.

Đã xem:5171

Thư viện video khác