Khai trương Phòng đọc văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 20/9, Học viện CSND đã tổ chức lễ Khai trương phòng đọc văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án: "Hỗ trợ tăng cường đào tạo Cảnh sát Giao thông tại Học viện CSND và các cơ sở đào tạo Cảnh sát tại Việt Nam" do cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ giai đoạn 2010 - 2013

Đã xem:5637

Thư viện video khác