Kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng CAND

Trong lịch sử 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, cùng với việc quán triệt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, ở từng giai đoạn, lực lượng CAND đã từng bước kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đã xem:12045

Thư viện video khác