Lực lượng CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đối với lực lượng CAND, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn soi sáng, dẫn lối, là kim chỉ nam cho những thắng lợi của công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong hơn 70 năm qua.

Đã xem:6427

Thư viện video khác