Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

(ANTV) - Chiều ngày 18/01, tại Hà Nội, Bộ Công an, Tạp chí Cộng sản và Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về chủ đề: “Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với công tác công an”.

Nguồn: ANTV
Đã xem:9947

Thư viện video khác