Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Hoạt động nhằHọc viện Cảnh sát nhân dân vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, khơi dậy tinh thần, tương thân, tương ái, tự nguyện và sẵn sang hiến máu vì đồng đội và cộng đồng. Là một trong những đơn vị tích cực tham gia phong trào Hiến máu, hàng năm Học viện CSND cũng đã cung cấp một lượng máu không nhỏ, góp phần cứu sống hàng ngàn đồng đội và người bệnh. Ngày hội hiến máu lần này đã thu hút sự tham gia của hơn 700 lượt cán bộ, học viên trong toàn trường, thu được hàng trăm đơn vị máu.

Đã xem:4748

Thư viện video khác