Nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp quốc gia Đề tài khoa học “ Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới” do Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND làm chủ nhiệm và Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an là Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.

Đã xem:4516

Thư viện video khác