Phần dự thi của Học viện CSND tại vòng Chung kết Hội thi "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"

Phần dự thi của Học viện CSND tại vòng Chung kết Hội thi "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ". Video do Câu lạc bộ Truyền hình PPA xây dựng

Đã xem:6144

Thư viện video khác