Phát huy vai trò đội ngũ trí thức Công an nhân dân

(ANTV) - Từ cổ chí kim, đội ngũ trí thức có những đóng góp không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Họ có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, như chính trị, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn học - nghệ thuật. Trong đó, công tác Công an là một lĩnh vực lao động đặc biệt, đội ngũ trí thức CAND mang một số nét đặc thù, khác với đội ngũ trí thức của các ngành, lực lượng khác. Cùng tìm hiểu về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức CAND, làm rõ những thách thức và yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Nguồn: ANTV
Đã xem:1478

Thư viện video khác