Phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong cộng đồng ASEAN

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia cũng như yêu cầu cấp thiết của việc tổng kết, đánh giá, đưa ra dự báo cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác phòng chống loại tội phạm này trong bối cảnh cộng đồng ASEAN vừa được thành lập, sáng 23/3, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp cùng Tiểu ban lý luận về trật tự an toàn xã hội, Hội đồng lý luận – Bộ Công an, Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Viên Khoa học Cảnh sát tổ chức Hội thảo Khoa học “Lý luận về phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN”.

Đã xem:4735

Thư viện video khác