Phóng sự: Phòng Tổ chức cán bộ - 50 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ làm công tác tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, tạo nguồn đội ngũ cán bộ kề cận trước mắt và lâu dài; làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên Học viện, đặc biệt là tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các lớp đào tạo trung và dài hạn phục vụ công tác giảng dạy cho Nhà trường; quan tâm, chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên trong Học viện để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Nguồn VTV GO

Đã xem:6568

Thư viện video khác