Ra quân chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè 2019

Tiếp nối những kết quả nổi bật của Tháng Thanh niên, sáng ngày 31/5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè 2019 với chủ đề " Tuổi trẻ Công an nhân dân tình nguyện vì nhân dân phục vụ”. Với chủ đề trên, Đoàn thanh niên Bộ công an sẽ tập trung chủ yếu vào 3 nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; phổ biến, vận động đoàn viên tham gia cuộc thi ảnh “20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” và cuộc thi “Nhật ký tình nguyện” do Trung ương Đoàn phát động. Ra quân thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Nguồn: ANTV
Đã xem:6361

Thư viện video khác