Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Sáng 15/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến của lực lượng CAND.

Đã xem:6592

Thư viện video khác