Siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm sai phạm để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Với tinh thần gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, bằng việc tự soi, tự sửa, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương kịp thời phát hiện, xử lý các cán bộ trong công an vi phạm pháp luật, trong đó có trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp. Việc siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm sai phạm đang là mệnh lệnh với cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đã xem:5422

Thư viện video khác