Sơ kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên các Học viện, Trường CAND giai đoạn 2015- 2018

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên các Học viện trường CAND giai đoạn 2015 - 2018. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ năm 2015 đến nay, các trường CAND đã phân khoảng 54.500 học viên thuộc các loại hình, trình độ đào tạo từ trung cấp tới đại học thực tập về các địa bàn, đơn vị thực tập tốt nghiệp. Nguồn: ANTV

Đã xem:4924

Thư viện video khác