Sửa đổi Luật CAND để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo ANTT

Ngày 7/6, Quốc hội sẽ chính thức họp và cho ý kiến về dự án Luật CAND (sửa đổi), và nhiều ý kiến đã khẳng định, việc sửa đổi Luật CAND là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Với nội dung gồm 7 chương, 48 điều, dự thảo Luật CAND đã bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn hiện nay, bỏ cấp trung gian là cấp Tổng cục, tăng cường cho cấp cơ sở là công an cấp xã, phường, thể hiện rõ tinh thần tiên phong của Bộ công an trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đã xem:5616

Thư viện video khác