Tăng cường công tác phòng chống tội phạm về ma tuý

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Tiểu ban Lý luận về trật tự an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Phòng ngừa, điều tra các tội phạm về ma tuý trong tình hình mới”.

Đã xem:4370

Thư viện video khác