Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương trong lực lượng CAND

Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành, với vinh dự, tự hào là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân với Đảng và Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ CAND, đặc biệt là lãnh đạo chỉ huy CAND các đơn vị, địa phương luôn thấm nhuần và quán triệt thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

Nguồn: ANTV
Đã xem:10742

Thư viện video khác