Tổng kết đợt thực hành chính trị - xã hội tại huyện Bảo Thắng - Lào Cai

Phóng sự Tổng kết đợt thực hành chính trị - xã hội của học viên Học viện CSND tại huyện Bảo Thắng - Lào Cai do Đài Truyền thanh - Truyền hình Bảo Thắng thực hiện.

Đã xem:5932

Thư viện video khác