Triển khai đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an

“Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an phải được tiến hành khẩn trương, đảm bảo tuân thủ nội dung của Đề án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan". Đó là yêu cầu của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, sáng ngày 14/4, tại Hà Nội.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5689

Thư viện video khác