Triển khai Nghị định về tổ chức bộ máy Bộ Công an

Ngày 07/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đã xem:6286

Thư viện video khác