Trường đại học lên phương án đảm bảo phòng chống dịch, phục vụ bầu cử

Với đa số sinh viên, đây là lần đầu tiên các em được cầm lá phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nên công tác tuyên tuyển phổ biến Luật Bầu cử được các trường chú trọng.

Nguồn: Truyền hình Thông tấn
Đã xem:3828

Thư viện video khác