Tuổi trẻ Học viện CSND thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng

Ngày 19/10, Học viện CSND đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương và hành động của tuổi trẻ trong khối cán bộ, học viên. Dưới hình thức sân khấu hóa 8 đội thi cùng nhau tranh tài tại 4 phần thi. Hội thi là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thiên niên tích cực học tập, tìm hiểu nghị quyết của Đảng; giúp cho mỗi đoàn viên thanh niên nhận thức đúng, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ công an Trung ương lần thứ VI.

Đã xem:4536

Thư viện video khác