Xây dựng kỹ năng tham dự phiên tòa cho điều tra viên

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 lần đầu tiên đề cập quy định về sự có mặt của điều tra viên trong quá trình xét xử tại phiên tòa. Đây là một quy định hoàn toàn mới, giúp cho Hội đồng xét xử nhận định đúng bản chất khách quan của vụ án, giúp cơ quan tiến hành tố tụng có thể khắc phục, sửa đổi kịp thời những vấn đề có liên quan đến vụ án ngay tại phiên tòa. Nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quy định này, sáng 18/4, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức hội thảo khoa học: "Xây dựng kỹ năng tham dự phiên tòa cho điều tra viên trong CAND".

Nguồn: ANTV
Đã xem:5901

Thư viện video khác