Xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND

(ANTV) - Sáng 31/5 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong CAND” nhằm làm sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ trong CAND thời kỳ cách mạng chuyển đổi số đối với chủ trương xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đã xem:127

Thư viện video khác