Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 8, Khóa XII

Tại Hà Nội, sáng 30/11, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12" cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Đã xem:4878

Thư viện video khác