Học viện CSND ra mắt Viện khoa học Cảnh sát

Nằm trong tiến trình xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia vào năm 2018. Sáng ngày (30/11), Học viện CSND tổ chức lễ ra mắt Viện Khoa học Cảnh sá. Viện được thành lập trên cơ sở của 3 đơn vị Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm, Trung tâm nghiên cứu an toàn giao thông.

Đã xem:4702

Thư viện video khác